Dobrovoľný hasičský zbor obce upozorňuje na nebezpečenstvá v čase zimného vykurovacieho obdobia

h