Centrum právnej pomoci

Prospekt pre obce – centrum právnej pomoci Kancelária Tvrdošín (pdf)