Cennník za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žump a odpadov z lapačov tukov – OVS, a. s.

Výňatok z Cenníka výkonov a služieb OVS, a. s.

Výňatok z cenníka výkonov a služieb OVS, a.s. (pdf)