Cenník vývozov fekálnym vozidlom v okrese Námestovo

Ing. Matúš REVAJ –  majster kanalizácií Námestovo

tel.: +421 (0)43 2388 525, mobil: 0905 850 599, e-mail: matus_revaj@ovs.sk

Cena vývozov fekálnym vozidlom podľa cenníka platného od 01. 06. 2020