Predbežná informácia o podmienkach prijatia dieťaťa do zariadenia „DETSKÉ JASLE“

Vážení rodičia, obec Oravská Lesná plánuje od septembra 2024 uviesť do prevádzky zariadenie „Detské jasle“. Snahou je, aby...

Fotogaléria

Projekty EU

Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti

spot_img

Rekonštrukcua verejného osvetleni v obci

spot_img

Riešenie migračných výziev v obci Oravská Lesná

spot_img

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci

spot_img

Zariadenie starostlivosti odeti do troch rokov veku dieťaťa

spot_img

Zlepšenie dostupnosti opatrovaťelských služieb

spot_img

Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL - SK pohraničí

spot_img

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

spot_img

Podpora vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

spot_img

Zberný dvor Oravská Lesná

spot_img

Videá