Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 02.08.2021

  1. Súkromný predajca z Novej Bystrice ponúka na predaj:

uhorky nakladačky 10 kg za 10 €, nové  zemiaky 15 kg za 7 €, broskyne  1,60 € za kg,  marhule 2,40  € za kg, čerešne, hrušky, slivky, hrozno, rajčiny a papriky.

2. Oznamujeme vlastníkom súkromných lesných pozemkov v katastri obce Oravská Lesná, že dňa 21.07.2021 vydal Okresný úrad Pozemkový a Lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva rozhodnutie v ktorom určil za osobitného obhospodarovateľa lesa v katastrálnom území obce Oravská Lesná Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Námestovo s platnosťou 15 dní od doručenia rozhodnutia. To znamená, že kto si do tohto termínu nepožiadal o vydanie lesa do vlastného obhospodarovania, budú jeho lesné pozemky spravovať Štátne lesy. Toto rozhodnutie je vyvesené na obecnej tabuli obce Oravská Lesná a a na webovej stránke obce v sekcii Úradná tabuľa kde je uvedený kompletný menný zoznam vlastníkov lesných pozemkov, na ktoré platí toto rozhodnutie.

Preto vyzývame vlastníkov lesných pozemkov, ktorý majú záujem podpísať odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Námestovo, aby tak urobili na sekretariáte obecného úradu v Oravskej Lesnej najneskôr do 05.08.2021.

podrobnejšie info na tel. čísle 0908 516 177

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img