Zrušenie trvalého pobytu – Jozef Škamor

Zrušenie trvalého pobytu – Jozef Škamor (pdf)