Zmena úradných hodín vo vianočnom období

Zmena úradných hodín vo vianočnom období

štvrtok 21. 12. 2017 NESTRÁNKOVÝ DEŇ

piatok 22. 12. 2017 otvorené od 7.30 hod. do 13.00 hod.

streda 27. 12. 2017 otvorené od 7.30 hod. do 15.00 hod.

štvrtok 28. 12. 2017  STRÁNKOVÝ DEŇ otvorené od 7.30 hod. do 15.00 hod.

piatok 29. 12. 2017 otvorené od 7.30 hod. do 13.00 hod.