Zber plastov dňa 4.10.2018

Vo štvrtok 4.10.2018 bude ZBER PLASTOV.

Prosíme občanov, aby vrecia s plastmi sústreďovali pri svojich popolniciach.

Plasty musia byť v žltých vreciach, ktoré si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.