ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU dňa 27.8.2018

V pondelok 27.8.2018 bude ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU.

Prosíme občanov, aby v tento deň neparkovali autá na miestnych komunikáciách a to hlavne v časti Bučina a pri bytovkách, nakoľko tieto autá bránia prejazdu zberného auta a z tohto dôvodu Vám nebude komunálny odpad odvezený.