Výzva na predloženie ponuky: Materiálno – technické vybavenie – kuchyňa MŠ

Priloha c 2 Navrh na plnenie kriterii (docx)

Priloha c 3 Navrh kupnej zmluvy (docx)

Priloha c 1 Technicka specifikacia (docx)

Vyzva na predkladanie ponuk (pdf)