Výzva na predkladanie ponuky – Materiálno technické vybavenie – kuchyňa MŠ

Výzva na predkladanie ponúk (pdf)

Príloha č 3 Navrh kupnej zmluvy (doc)

Priloha č 2 Návrh na plnenie kritérií (pdf)

Príloha č 1 Technická špecifikácia (xls)