Verejná vyhláška – Upovedomenie o podaní odvolania: Oravská Lesná, rozšírenie verejného vodovodu I. Etapa

Upovedomenie o podaní odvolania – Obec Nová Bystrica (pdf)