Termíny zberov KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dátumy zberov KOMUNÁLNEHO ODPADU:
30.7.2018
13.8.2018
27.8.2018
10.9.2018
24.9.2018
od dátumu 1.10.2018 bude KOMUNÁLNY ODPAD zbieraný KAŽDÝ TÝŽDEŇ!