Stretnutie s našimi jubilantmi 6.2. 2018

 

 

 Ďalšie fotografie