Stretnutie s našimi jubilantmi 4.9. 2018

 

 

 Ďalšie fotografie