STAVEBNÉ POVOLENIE – Jarmila Poláková – Nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 141

Stavebné povolenie -Jarmila Poláková, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 141