SKÚŠOBNÝ ZBER PLASTOV OD 1.5.2018

V rámci zefektívnenia zberu plastového odpadu pristupujeme od 1.5.2018 ku skúšobnému zberu plastov.
Vrecia s plastami zhromažďujte pri vašich popolniciach od ktorých budú vrecia zbierané. Plasty sa budú odvážať podľa rozpisu na rok 2018, ktorý nájdete v obecnom kalendári alebo na internetových stránkach obce. Rozpis vývozu plastov bude zavesený aj na všetkých autobusových zastávkach.
PRVÝ SKÚŠOBNÝ ZBER JE NAPLÁNOVANÝ NA TERMÍN 3. MÁJ t.j. ŠTVRTOK.

 

PLASTY