Rozhodnutie – “Oravská Lesná, rozšírenie verejného vodovodu I. Etapa”

Rozhodnutie (pdf)