Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku dňa 8.4.2018

Pozvánka Urbariát (pdf)