Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 ZŠ a MŠ

plnenie rozpočtu k 31.12.2017 – MŠ (pdf)

plnenie rozpočtu k 31.12.2017 – školská jedáleň a MŠ (pdf)

plnenie rozpočtu k 31.12.2017 – školská jedáleň so ZŠ (pdf)

plnenie rozpočtu k 31.12.2017 – školský klub (pdf)

plnenie rozpočtu k 31.12.2017 – ZŠ (pdf)