Oznámenie o začatí územnéko konania a nariadanie miestneho zisťovania a ústeneho rokovania

Obec Nová Bystrica