Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správno konaní – KANALIZÁCIA A ČOV ORAVSKÁ LESNÁ

Kanalizácia