Obecný kalendár na rok 2018

Od dnešného dňa si môže vyzdvihnúť obecný kalendár na rok 2018 na OcÚ v knižnici.

 

Bez názvu