Kladenie venca na pomník padlých vojakov 2018

 

 

 Ďalšie fotografie